Yellow Foliage

Galaxy S9 Plus skin — $15

A white skin with yellow leaves for your Galaxy S9 Plus

Yellow Foliage  skin Galaxy S9 Plus