Yellow Foliage

Galaxy S8 Plus skin — $15

A white skin with yellow leaves for your Galaxy S8 Plus

Yellow Foliage  skin Galaxy S8 Plus