Yellow Color Splash

Galaxy S4 Mini skin — $15

An yellow skin in water colors for your Galaxy S4 Mini

Yellow Color Splash skin Galaxy S4 Mini