Yellow Foliage

Galaxy S10 Plus skin — $15

A white skin with yellow leaves for your Galaxy S10 Plus

Yellow Foliage  skin Galaxy S10 Plus