Yellow Foliage

Laptop 15.6 skin — $29

A white skin with yellow leaves for your Laptop 15.6

Yellow Foliage  skin Laptop 15.6