White Strawberries

Nokia Lumia 920 skin — $15

A light green skin with white strawberries for your Nokia Lumia 920

White Strawberries skin Nokia Lumia 920