White Sky

Nokia Lumia 920 skin — $15

A skin with white daisies for your Nokia Lumia 920

White Sky skin Nokia Lumia 920

You might also like

Flowery blues

Days By Leon
Nokia Lumia 920 $15

Flower Art

Days By Leon
Nokia Lumia 920 $15

Cactus Garden

Boccaccini Meadows
Nokia Lumia 920 $15

Birds & leaves

Fotini Tikkou
Nokia Lumia 920 $15