Premade Nokia Lumia 920 skins

Add your own touch to a premade skin by adding your own text or images on top.

1-24 of 939 items

Honey Yellow

Colors
Nokia Lumia 920 $15

Ukraine Wreath

Julia Kropovinska
Nokia Lumia 920 $15

Checkered Grapefruit

RETRO
Nokia Lumia 920 $15

Periwinkle

Colors
Nokia Lumia 920 $15

Green Retro Heart

RETRO
Nokia Lumia 920 $15

Grapefruit Pink

Colors
Nokia Lumia 920 $15

SMILEY

Lena Lapina
Nokia Lumia 920 $15

Checkered Skyblue

RETRO
Nokia Lumia 920 $15

Marigold Yellow

Colors
Nokia Lumia 920 $15

Funky Orange

RETRO
Nokia Lumia 920 $15

Checkered Marigold

RETRO
Nokia Lumia 920 $15

Yellow Snake

Nora
Nokia Lumia 920 $15

Floral Smiley

Lena Lapina
Nokia Lumia 920 $15

Soft Green

Colors
Nokia Lumia 920 $15

Checkered Green

RETRO
Nokia Lumia 920 $15

Pink Retro Heart

RETRO
Nokia Lumia 920 $15

Be Mine

Colors
Nokia Lumia 920 $15

Bubblegum Pink

Colors
Nokia Lumia 920 $15