Yellow Foliage

Pixel XL skin — $15

A white skin with yellow leaves for your Pixel XL

Yellow Foliage  skin Pixel XL

You might also like

Summer

Maja Faber
Pixel XL $15

Funky Red

RETRO
Pixel XL $15

Funky Brown

RETRO
Pixel XL $15